AGB

Algemene voorwaarden (Opgesteld: september 2016)


 1. Toepassingsbereik (alleen in Duitsland)
 2. Toepasbaarheid
 3. Eigendomsvoorbehoud
 4. Bestellen
 5. Weigering van bestellingen
 6. Prijzen
 7. Tegoedbonnen
 8. Verzending en levering
 9. Kredietcontrole
 10. Gegevensbescherming
 11. Betaling
 12. Herroepingvoorwaarden
 13. Vrijwarings- en garantiebepalingen
 14. Reclamatieprocedure
 15. Colofon / Exploitant van de online winkel1.    Toepassingsbereik (alleen binnenland)
De leveringsbepalingen gelden voor klanten in Duitsland. Een levering vindt alleen in Duitsland binnen 3 tot 5 dagen plaats vanaf de plaatsing van uw bestelling. Verkoop vindt alleen plaats aan particuliere consumenten. Wij leveren zolang de voorraad strekt. De afname van artikelen vindt alleen in commerciële hoeveelheden plaats. De Verkoper is ProFashion GmbH, gevestigd in Nußloch, Heidelberger Str. 9-11, Duitsland, HRB 337468, Rechtbank Mannheim.

 

2.    Toepasbaarheid
Voor de zakelijke betrekkingen tussen de online winkel en de klant gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden.

 

3.    Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de online winkel tot de betaling volledig is.

 

4.    Bestellen
U bestelt in onze winkel als u de volgende stappen doorloopt:
1) U legt artikelen door te klikken op "in het boodschappenmandje" vrijblijvend in uw boodschappenmandje.
2) Alle artikelen die u in het boodschappenmandje hebt gelegd, kunt u bekijken wanneer u op "Boodschappenmandje" klikt. Hier kunt u ook artikelen verwijderen of het aantal veranderen.
3) Wanneer u de artikelen in uw boodschappenmandje wilt kopen, klik dan op "Naar de kassa gaan". Zo gaat u naar het bestelproces.
4) In het bestelproces voert u vervolgens uw bezorg- en factuurgegevens in.
5) Door te klikken op de knop "Bestelling versturen" stuurt u uw bestelling naar ons op. Daarmee biedt u ons een koopovereenkomst aan. De informatie over het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst vindt u in de overeenkomstige paragraaf in de AV. Meer informatie over het bestelproces vindt u op onze hulppagina.

 

5.    Weigering van bestellingen
Wij behouden ons het recht voor om online bestellingen in enkele gevallen niet te aanvaarden. Wij zijn volledig vrij om hierover een besluit te nemen. Als een bestelling niet door ons wordt uitgevoerd, delen wij dit aan de besteller mee.

 

6.    Prijzen
De door ons in de internet winkel genoemde prijzen in euro's inclusief de wettelijke BTW weergegeven. De prijzen die op het moment van de bestelling zijn aangegeven, gelden. Het BTW-tarief en
-aandeel worden altijd apart in de rekening aangegeven. Alle leveringen zijn onderhevig aan aanvullende bezorgkosten, indien deze in het bestelproces worden aangegeven.

 

7.    Tegoedbonnen
Tegoedbonnen die u bij een bestelling hebt verzilverd, worden alleen verrekend wanneer u de aankoopwaarde hebt bereikt die nodig is voor een geldige verzilvering. Hierbij is niet het bedrag van uw bestelling, maar het bedrag van daadwerkelijk door u gekochte goederen doorslaggevend.

De waarde van de tegoedbon kan dus na controle van eventuele retourwaarde van de bestelling door u worden gebruikt. In zoverre de waarde van de tegoedbon in aftrek is gebracht, maar een aftrek op grond van de retourwaarde niet plaats mag vinden, brengen wij u het ten onrechte afgetrokken bedrag in rekening. Daarnaast hebben wij het recht om de waarde van een ten onrechte gebruikte tegoedbon tijdens de afwikkeling van de terugzending in ons voordeel te verrekenen.

 

8.    Verzending en levering
Bestellingen en leveringen vinden in principe alleen binnen Duitsland plaats. Wij informeren u per e-mail, wanneer uw bestelling door ons is geaccepteerd en een tweede keer, wanneer zij verwerkt wordt. De levering wordt door Hermes of DHL verzorgd.
Onafhankelijk van de bestelwaarde betaalt u vaste bezorgkosten ter hoogte van 3,95 euro per bestelling. Hierdoor worden gemaakte kosten voor frankering en verpakking deels gedekt, de rest dekt de online winkel.
Indien wij niet kunnen leveren, wordt u door ons per e-mail op de hoogte gesteld. Bij vertraagde leveringen zullen wij u direct informeren. De levering vindt plaats, zolang de voorraad strekt.
De bezorgtermijn wordt in kader van de bestelling medegedeeld. Regelmatig leveren wij binnen 3 tot 5 dagen vanaf de plaatsing van de bestelling. Verdere instructies rondom de levering vindt u op
hier.

 

9.    Kredietcontrole
Wij behouden ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. In kader van deze controle vindt een gegevensuitwisseling plaats met een of meerdere van de volgende dienstverleners:


InfoscoreConsumer DataGmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
Schufa Holding AG, Hagenauer Strasse 44, 65203 Wiesbaden, Duitsland
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG., Postbus 500166, 22701 Hamburg, Duitsland


Voor de controles via de dienstverlener Bürgel  a
lsook de dienstverlener Infoscore geldt het volgende: wij erop dat wij met het doel om een besluit te nemen over de grond, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst in kader van risicomanagement, een schattingen inzake uw toekomstige gedrag verzamelen of gebruiken en voor de berekening van deze schattingen ook de adresgegevens worden gebruikt.


Natuurlijk worden daarbij alle persoonlijke gegevens zeer vertrouwelijk behandeld en uw te beschermen belangen overeenkomstig de wettelijke eisen in aanmerking genomen.

 

10.   Gegevensbescherming
1. Zijn mijn persoonlijke gegevens in de online winkel beschermd? En worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?
Het is voor ons zeer belangrijk dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan, zodat u vol vertrouwen onze winkel zult bezoeken. Daarom hebben wij onze websites zo ingericht dat het bezoek aan de winkel in principe anoniem kan gebeuren. Ter optimalisering van onze websites dan wel voor hun beveiliging en functionaliteit, gebruiken wij informatie die wij tijdens uw bezoek aan onze winkel ontvangen en opslaan. Hierdoor weten wij ook het IP-adres van uw computer dat alleen geanonimiseerd wordt beoordeeld. Overeenkomstig de algemene Duitse bepalingen inzake gegevensbescherming geven wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

2. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?
Cookies zijn versleutelde cijfers, waarmee de verbinding met onze website tijdens de sessie wordt geregeld, en die voor een betere gebruikerservaring worden gebruikt. Wanneer u het gebruik van cookies duidelijk wilt zien, dan kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies. Een "Cookie" is een klein gegevensbestand dat wij op uw computer zetten, wanneer u op onze website komt. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf naar uw computer sturen - privégegevens kunnen daardoor niet worden gelezen. Wanneer u de cookies op onze website accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke informatie, maar met behulp van cookies kunnen wij uw computer identificeren. De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt in de veiligheidsinstellingen tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toelaten of weigeren. Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u onder omstandigheden geen gebruik maken van bepaalde functies op onze website en bepaalde websites worden mogelijk niet goed weergegeven. De in onze cookies opgeslagen gegevens worden niet aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.) gekoppeld. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de in onze cookies opgeslagen gegevens niet aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.) koppelen. Wij maken gebruik van "permanente" cookies: Zij staan op uw computer om winkel-, personaliserings- en registratiediensten bij uw volgende bezoeken te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden wat u hebt uitgekozen om te kopen, terwijl u verder winkelt. Daarnaast hoeft u uw wachtwoord op de website, wat nodig is om aan te melden, slechts eenmaal op te geven. "Permanente" cookies kunnen door de gebruiker zelf worden verwijderd verwijderd.

3. Welke browserinstelling is aan te raden voor het optimaal functioneren van de e-winkel?
Opdat alle functies en weergaven in onze e-winkel optimaal functioneren, moet u de browser Internet Explorer (versie 6 of hoger) of Mozilla/Firefox (versie 1.5 of hoger) hebben. Activeer daarnaast Java en Javascript. Activeer vervolgens de functie "Cookies accepteren", zodat u gebruik kunt maken van alle functies van het boodschappenmandje.

4. Welke beeldscherminstelling geeft een optimale productweergave?
Voor de optimale weergave van onze winkel en onze producten raden wij u een beeldscherminstelling van 1024 x 768 pixels aan.

5. Moet men zich bij de eerste aankoop in de online winkel laten registreren?
Om te kunnen kopen in onze e-winkels, hoeft u zich niet verplicht bij ons aan te melden. U hoeft ons alleen uw naam, adres en geboortedatum door te geven.

6. Wachtwoord vergeten - wat nu?
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u bij de login via de knop "Wachtwoord vergeten" een wachtwoord aanvragen. U ontvangt direct een e-mail op het bij de registratie opgegeven e-mailadres. Deze e-mail bevat het wachtwoord, waarmee u daarop kunt inloggen.

7. Contact
ProFashion GmbH
Heidelberger Str. 9-11
D-69226 Nußloch, Duitsland

Rechtbank Mannheim: HRB 337468
BTW-nummer DE 813468673

Wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders:
Robert Küper
Manfred Plaar

Operationele verantwoordelijkheid:
E-commercie management
Manfred Carsten
Heidelberger Str. 9-11
D-69226 Nußloch, Duitsland

Voor verdere vragen staan wij u ook graag telefonisch te woord van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur 
(za 9:00-12:00 uur) via het servicenummer +31 0900 4400444 (vaste lijn, 0,15€/min) of per e-mail via service.nl@bettybarclay.com


8. Doorgeven van persoonlijke gegevens
De van u ontvangen persoonlijke gegevens worden in kader van de afwikkeling van de overeenkomst aan de transportonderneming die verantwoordelijk is voor de bezorging, doorgegeven, in zoverre dit voor de bezorging van de goederen nodig is. "Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van de bestelling vragen en gebruiken, tenzij u graag van extra diensten gebruik zou willen maken." "Onze gegevensbeschermingsbeleid is in lijn met de Duitse Bondswet op gegevensbescherming (BDSG) alsmede de Duitse Telemediawet (TMG)."

9. Google Analytics
De website gebruikt Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogeheten "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. ProFashion GmbH zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en internet gerelateerde diensten te bieden. Ook zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk verplicht is of in zoverre deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies met de overeenkomstige instelling van browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het verwerken van de van u ontvangen gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en met het hiervoor bedoelde doel.“

10. Klantenaccount
Wij bieden u het opslaan van uw persoonlijke gegevens in een door een wachtwoord beschermde klantenaccount aan (registratie en toekenning van een klantennummer), zodat u bij de volgende aankoop niet opnieuw uw naam en adres hoeft op te geven. De gegevens worden vervolgens automatisch in het bestelformulier ingevuld. Bij het volgende bezoek heeft u om uw persoonlijke gegevens op te roepen alleen maar de toegangsrechten nodig.

 

11.  Betaling
De online winkel biedt de volgende betaalmogelijkheden aan:

- creditcard: wij accepteren creditcards van VISA en Euro-Mastercard. Bij betaling per creditcard gebeurt door afboeking bij de verzending van de goederen.

- Vooruitbetaling: bij vooruitbetaling versturen wij de goederen direct na ontvangst van het factuurbedrag. De rekeninggegevens en het te betalen bedrag ontvangt u in een automatische e-mail.

Een betaling met contant of cheque is uitgesloten. Indien toch contant geld of een cheque worden verzonden, sluiten wij enige aansprakelijkheid uit. De aanname van cheque gebeurt alleen op basis van de prestatie. De klant mag alleen dan eigen vorderingen tegen de vorderingen van de online winkel instellen, wanneer de tegenvorderingen onbestreden, aanvaard of rechtsgeldig worden vastgesteld. De klant heeft ook op grond van de tegenvorderingen op dezelfde overeenkomst recht op retentie.

 

12.  Herroepingsinformatie
Herroepingrecht
U kunt uw afsluiting van de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op schrift (bijv. brief, fax, e-mail) of - wanneer u de goederen voor de afloop van het termijn zijn afgestaan- ook door terugzending van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie op schrift, maar niet voor de aankomst van de goederen bij de ontvanger (bij een terugkomende levering van soortgelijke goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor de vervulling van onze informatieplichten overeenkomstig artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 sectie 1 en 2 EGBGB alsmede onze verplichtingen op grond van § 312g sectie 1 regel 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB. Om aan de herroepingtermijn te e voldoen, is tijdige verzending van de herroeping of de goederen voldoende.

Retourkosten bij gebruik van het herroepingrecht
De kosten voor de terugzending worden door de verkoper gedragen.

Het retourpakket dient geadresseerd te worden aan:
ProFashion GmbH
Werner-Haas-Straße 5
74172 Neckarsulm, Duitsland
E-mail: service.nl@bettybarclay.com

Gevolgen van de herroeping
In geval van een geslaagde herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en, indien van toepassing, worden voordelen (bijv. rente) worden opgegeven. Kunt u ons de ontvangen dienst alsmede voordelen (bijv. gebruiksvoordeel) niet of deels niet of alleen in mindere toestand teruggeven dan wel opgegeven, moet u ons in dat geval een schadevergoeding betalen. Voor de verminderde toestand van de goederen en voor de genoten voordelen hoeft u alleen een schadevergoeding te betalen, in zoverre de voordelen of de verminderde toestand terug te voeren is op een omgang met de goederen die verder gaat dan de controle van de eigenschappen en het functioneren. Onder "Controle van de eigenschappen en het functioneren" wordt verstaan het testen en uitproberen van de desbetreffende goederen, zoals in de winkel mogelijk en gewoon is. De als pakket verzendbare goederen kunnen op onze kosten en risico worden teruggestuurd. Niet als pakket verzendbare goederen worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingverklaring of de goederen en voor ons met de ontvangst ervan.

 

13.  Garantievoorwaarden
In het geval dat de geleverde goederen duidelijke materiaal- of productiefouten blijken te bevatten, waaronder ook vervoerschade valt, reclameer deze direct bij ons of de bezorgdienst. Dit niet doen heeft voor uw wettelijke vordering geen gevolgen, het vereenvoudigt echter het vaststellen van de oorzaak van de schade en komt daarmee ook u ten goede. Voor alle tijdens de wettelijke garantietermijn optredende gebreken van de geleverde goederen gelden de wettelijke aanspraken. De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken voor gebreken bedraagt 2 jaar en vangt aan op de dag van de levering, i.e. de in ontvangstname van de goederen door de koper.

 

14.  Reclamatieprocedure
Volgens geldende rechtspraak zijn wij verplicht om de consument te wijzen op het bestaan van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dat gebruikt kan worden voor het beslechten van geschillen, zonder dat hiervoor een rechtbank ingeschakeld hoeft te worden. Voor het lanceren van het platform is de Europese Commissie verantwoordelijk. Het Europese online platform voor geschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr.

15.  Impressum / Exploitant van de online winkel
ProFashion GmbH
Heidelberger Str. 9-11
D - 69226 Nußloch
Duitsland

Rechtbank Mannheim: HRB 337468
BTW-nummer DE 813468673

Wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders:
Robert Küper
Manfred Plaar

Operatief verantwoordelijk:
E-commercie management
Manfred Carsten
Heidelberger Str. 9-11
D - 69226 Nußloch
Duitsland

Voor verdere vragen staan wij u ook graag telefonisch te woord van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur via het servicenummer +31 (0) 202 623 776 of per e-mail via service.nl@bettybarclay.com.