Gegevensbescherming


Het is voor ons zeer belangrijk dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan, zodat u vol vertrouwen onze winkel zult bezoeken. Met de onderstaande verklaring gegevensbescherming informeren wij u over op welke manier en in hoeverre wij uw gegevens gebruiken. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens, gaat het hierbij om de informatie over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of vast te stellen natuurlijke persoon (§ 3 lid 1 BDSG) (Duitse Bondswet op gegevensbescherming).

Wij hebben onze website zo ingericht dat het bezoek aan de winkel in principe anoniem kan plaatsvinden.

Het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens vindt alleen dan plaats, als u ons hiervoor uw toestemming verleent of al wij volgens de wet hiertoe het recht hebben, uw gegevens te verwerken of te gebruiken; bovendien verzamelen wij alleen dergelijke gegevens, die voor het gebruik van onze dienstverleningen noodzakelijk zijn.

Het gebruik en de bestemming van uw persoonlijke informatie is als volgt:

De verantwoordelijke dienst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens:

ProFashion GmbH
Johannes Herrmann (functionaris voor de gegevensbescherming)
johannes.herrmann@bettybarclay.com
Heidelberger Str. 9-11
D-69226 Nußloch
Duitsland

Wij verzamelen de volgende informatie van u om uw aankoop in onze online winkel correct af te handelen:

• Voornaam
• Achternaam
• Straat, huisnummer
• Postcode, woonplaats
• Geboortedatum
• E-mail

De door u geplaatste bestellingen worden bij ons opgeslagen. De doorgifte van uw gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats, als dit voor de afwikkeling van uw aankoop nodig is. Dit is in het bijzonder noodzakelijk voor de logistieke afhandeling van uw bestelling. In dit verband worden de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan de voor de bezorging verantwoordelijke vervoersonderneming doorgegeven. Ook kan het doorgeven van uw gegevens nodig zijn voor een solvabiliteitscontrole en voor het invorderen van vorderingen. Voorwaarde hiervoor is echter, dat de bescherming van uw gegevens bij de bedrijven van derden gewaarborgd is. Bovendien sturen wij u informatie over onze producten en noviteiten per e-mail of post; wij maken u in het kader van uw bestelling hierop attent. Dit gebruik kunt u ook weerspreken. De bestelling van de nieuwsbrief met informatie van uw gegevens is eveneens mogelijk en geschiedt volgens een vaste modus, die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wij behouden ons het recht voor in geval van rechtmatig belang, een solvabiliteitscontrole aan de hand van uw gegevens (naam, adres, geboortedatum) uit te voeren. In het kader van deze controle worden gegevens uitgewisseld met de volgende dienstverleners:

Arvato Infoscore, 76530 Baden-Baden

Hier ontvangen wij informatie over uw betalingsgedrag tot dan toe en solvabiliteitsinformatie op basis van wiskundige en statistische processen en de genoemde adresgegevens.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie ontvangen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. ProFashion GmbH zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie misschien aan derden doorsturen, in zoverre dit wettelijk verplicht is of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u erop dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u ontvangen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Wij maken in het kader van het gebruik van onze website gebruik van cookies. Deze tekstbestanden worden ofwel verwijderd na elke sessie of blijven op uw computer. De cookies bieden ons de mogelijkheid, u bij een volgend bezoek weer te identificeren en u de navigatie op onze pagina te vergemakkelijken. In het kader van de instellingen van uw browser heeft u de mogelijkheid, het gebruik van cookies te weigeren of telkens voor het gebruik uw toestemming te verklaren of algemeen het gebruik van cookies te accepteren. Wij wijzen u erop dat, als u de cookies weigert, bepaalde functies van deze website misschien niet volledig kunt gebruiken. Verder gaan wij ervan uit, dat u toestemt met het gebruik van cookies.

Onze webwinkel kan links naar andere websites bevatten, op die wij geen invloed hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of de inhoud van dergelijke websites. Wij stellen onze bezoekers deze links ter beschikking, om hen het zoeken naar meer informatie rondom een bepaald artikel te vereenvoudigen.

Mocht u hiernaar vragen, kunnen wij u kosteloos en direct informatie verstrekken over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens. Deze informatie kan op uw verzoek ook elektronisch worden verstrekt. Bovendien kunt u volgens § 28 lid 4 BDSG (Duitse Bondswet op gegevensbescherming) de verwerking of het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek te allen tijde weerspreken bij de verantwoordelijke dienst (zie boven).

Nußloch, 2014-11-05